Är ”Pornstar” en åsikt?

Jag undrar om Mats Mügge såg kvällens Skolfront (SVT)? Jag undrar i så fall också om han, liksom jag, såg likheterna mellan diskussionen om den Sverigedemokratiske läraren som inte fick jobba kvar på skolan och diskussionen om pornstar-mössan.

Principen är densamma: Läraren anses bära ett ansvar på sina axlar som sträcker sig långt utanför både arbetstid och -plats.

Mats Mügge lade upp ett foto på Facebook av sig själv iklädd en Pornstar-mössa och förlorade sitt vikariat, medan Richard Jomshof engagerade sig politiskt utanför arbetstid och blev av med jobbet – t.o.m. två gånger. Och Emil Koverot hann inte ens börja sin anställning som gymnasielärare förrän anställningen avbröts – på grund av att han därtill är aktiv musiker.

Vi har alltså tre exempel där arbetsgivaren ansett att den anställde misskött eller riskerat att missköta sitt professionella ansvar och vidtagit åtgärder. Intressant är man vidtagit i stort sett samma åtgärd i de tre fallen, vilket implicerar att en Pornstar-mössa har samma dignitet som att sitta i partitoppen hos Sverigedemokraterna, vilket är ungefär detsamma som att spela musik. (Kanske väger mössan och musiken t.o.m. tyngre, eftersom det uppenbarligen krävdes mer arbete att ”få bort” Jomshof än Mügge och Koverot.)

Följdfrågorna är miljarders miljarder… Ponera att t.ex. Jan Björklund hade en lärarutbildning i rockärmen. Vore han lämplig som lärare i skenet av ovanstående? Eller musikern Lasse Berghagen? Och vad är det egentligen vi strävar efter? Vilka krav ställer vi på lärarna? På oss själva? Vilken kläd- och beteendekod är det som gäller? Kan jag som lärare ens äga musik, filmer, konst eller någonting överhuvudtaget, utan att det riskerar att kränka – om än ack så indirekt – någon av mina elever eller deras föräldrar (och andra inflytelserika personer)?

Varje åsikt är en potentiell kränkning – och skäl för avsked. Liksom varje klädesplagg, kroppsutsmyckning, ägodel, uppsyn… Och detta gäller även på fritiden.

Jag vet att jag tar frågan till ytterlighetens gräns. Men hur annars kan jag visa på orimligheten i den bild av lärare som målas upp av de här händelserna. Att sträva efter universellt neutrala lärare är omöjligt, då sådana inte existerar. Inte heller går det att måla upp en normativ ram, genom vilken varje potentiell lärare måste kunna passera, utan att i samma veva plocka bort själva grundförutsättningen för att skapa en demokratisk skola för alla.

Det enda vi kan sträva efter… Ja, t.o.m. kräva! Är att lärare är professionella och så pass seriösa att de inte tar med sig sin Pornstarmössa, sitt Sverigedemokratiska manifest eller sin corpe paint till jobbet. …Om det inte hör till undervisningen, förstås.

Vi kan helt enkelt inte ha en åsiktsstyrd lärarkår.

%d bloggare gillar detta: