Segregationsstrukturer

En av mina hjältar, Michael Wesch, tipsar mig om en YouTube-video. Den lyfter fram den intressanta frågan om hur pass åtskild skolan egentligen är från det omgivande samhället. Om vår strävan är att vara en del av sammanhanget ”samhället”, varför stänger vi då in oss i skolbyggnader, klassrum m.m.? Varför gör vi redan där en strukturell åtskillnad mellan ”här” och ”där”?

Och hur påverkar denna strukturella uppdelning mellan skola och samhälle vårt sätt att tänka – som lärare och som elever?

%d bloggare gillar detta: