Är ”Pornstar” en åsikt?

Jag undrar om Mats Mügge såg kvällens Skolfront (SVT)? Jag undrar i så fall också om han, liksom jag, såg likheterna mellan diskussionen om den Sverigedemokratiske läraren som inte fick jobba kvar på skolan och diskussionen om pornstar-mössan.

Principen är densamma: Läraren anses bära ett ansvar på sina axlar som sträcker sig långt utanför både arbetstid och -plats.

Mats Mügge lade upp ett foto på Facebook av sig själv iklädd en Pornstar-mössa och förlorade sitt vikariat, medan Richard Jomshof engagerade sig politiskt utanför arbetstid och blev av med jobbet – t.o.m. två gånger. Och Emil Koverot hann inte ens börja sin anställning som gymnasielärare förrän anställningen avbröts – på grund av att han därtill är aktiv musiker.

Vi har alltså tre exempel där arbetsgivaren ansett att den anställde misskött eller riskerat att missköta sitt professionella ansvar och vidtagit åtgärder. Intressant är man vidtagit i stort sett samma åtgärd i de tre fallen, vilket implicerar att en Pornstar-mössa har samma dignitet som att sitta i partitoppen hos Sverigedemokraterna, vilket är ungefär detsamma som att spela musik. (Kanske väger mössan och musiken t.o.m. tyngre, eftersom det uppenbarligen krävdes mer arbete att ”få bort” Jomshof än Mügge och Koverot.)

Följdfrågorna är miljarders miljarder… Ponera att t.ex. Jan Björklund hade en lärarutbildning i rockärmen. Vore han lämplig som lärare i skenet av ovanstående? Eller musikern Lasse Berghagen? Och vad är det egentligen vi strävar efter? Vilka krav ställer vi på lärarna? På oss själva? Vilken kläd- och beteendekod är det som gäller? Kan jag som lärare ens äga musik, filmer, konst eller någonting överhuvudtaget, utan att det riskerar att kränka – om än ack så indirekt – någon av mina elever eller deras föräldrar (och andra inflytelserika personer)?

Varje åsikt är en potentiell kränkning – och skäl för avsked. Liksom varje klädesplagg, kroppsutsmyckning, ägodel, uppsyn… Och detta gäller även på fritiden.

Jag vet att jag tar frågan till ytterlighetens gräns. Men hur annars kan jag visa på orimligheten i den bild av lärare som målas upp av de här händelserna. Att sträva efter universellt neutrala lärare är omöjligt, då sådana inte existerar. Inte heller går det att måla upp en normativ ram, genom vilken varje potentiell lärare måste kunna passera, utan att i samma veva plocka bort själva grundförutsättningen för att skapa en demokratisk skola för alla.

Det enda vi kan sträva efter… Ja, t.o.m. kräva! Är att lärare är professionella och så pass seriösa att de inte tar med sig sin Pornstarmössa, sitt Sverigedemokratiska manifest eller sin corpe paint till jobbet. …Om det inte hör till undervisningen, förstås.

Vi kan helt enkelt inte ha en åsiktsstyrd lärarkår.

Pornstar-Mats

Mats Mügge har en Pornstarmössa i garderoben. Själv har jag minst två hårdrockströjor med halvporriga motiv i min. Vad har du i din?

Om inte Diskrimineringsombudsmannen (DO) fäller Frilufts Förskolor för deras behandling av timvikarierande barnskötaren Mats Mügge kan det bli en central fråga nästa gång du söker jobb som lärare i skola/förskola.

Hos Christermagister pågår en intressant och livlig diskussion med utgångspunkt i det aktuella fallet. Frågan just nu är huruvida en Pornstarmössa är förenlig med läraruppdraget eller inte. Läs och delta! Ett sidospår man dock tappat längs vägen är frågan om gränsen mellan det privata och det professionella. Jag tänkte försöka spinna vidare på den tråden här istället.

Den omtalade mössan dök alltså upp på Facebook, där ett par uppkopplade föräldrar ”råkade” hitta den och förfasas så pass att de kontaktade ledningen för Frilufts Förskolor, som inte såg andra vägar att gå än att göra sig av med mössans ägare, trots att han, enligt Peter Wallebo, som äger Frilufts Förskolor, fungerar ”jättebra” och som de är nöjda med. Och trots att Mats Mügge erbjuder sig att plocka bort bilden omgående.

Det första problemet jag ser är att förskolan utan vidare viker sig för föräldrarnas krav.

Det andra problemet jag ser är att man inte öppnar för Mats Mügge att ta bort det stötande materialet från sin Facebook-profil, trots att han erbjuder sig att göra det.

Men det största problemet är ändå hur hela den här historien handlar om svårigheten eller oviljan hos föräldrarna att skilja mellan den private och den professionelle Mats Mügge, och ledningens anmärkningsvärda oförmåga att sätta stopp för den boll som satts i rullning.

För visst går det väl att skilja på arbete och fritid?

När man läser artiklarna står det klart att Mats Mügge var en populär och omtyckt kollega och ”fröken”. Han var dessutom på väg att få ett längre vikariat. Och hela den här tiden hade han den där Pornstar-mössan gömd i garderoben hemma. Varför agerade inte förskolan tidigare? Varför märkte ingen något? Hur kunde Pornstar-Mats dupera sina kollegor så oerhört att det krävdes bildbevis för att slutligen fälla honom?

Eller var det kanske så att Pornstar-Mats aldrig befann sig på förskolan?

Läraryrket är nämligen speciellt såtillvida att under större delen av min arbetstid är en levande och närvarande förebild för mina barn/elever. Jag förväntas agera enligt de värden som omfattas av läroplanen och som utgör grunden i värdegrundsbegreppet. Detta för att genom mig själv som gott exempel förmedla dessa värden på ett konkret och tydligt sätt. Detta kräver av mig att jag spelar en roll, där jag förstärker dessa värden genom mitt handlande och min närvaro. Men när jag kommer hem kan jag släppa den här rollen och bli den nyanserade och verkliga människa jag är – med mina personliga fördelar, styrkor, svagheter och brister. Kanske t.o.m. för en stund bli den där killen med porriga hårdrockströjan (om den inte ligger i tvätten).

Varför skulle Mats Mügge vara annorlunda?

UPPDATERING: Christer sänker nivån i ett nytt inlägg där han närmar sig frågan ur ett mer principiellt perspektiv. Var går gränsen för vilka kläder en pedagog får ha på sig på sin fritid – och vem avgör det? Kika in och delta i diskussionen!

%d bloggare gillar detta: