Kunskap och Förståelse

Såhär i slutet av ett utmattande år som resulterat i ett nästan obefintligt skolbloggande och -diskuterande hittar jag två citat ur Malcolm Gladwells bok ‘Blink – the power of thinking without thinking’ som jag tycker sammanfattar två flumpedagogiska ståndpunkter. Den första ger en förklaring (av flera) till varför jag känner ett behov av att ifrågasätta det skolpolitiska fokuset på förvärvandet av kunskap. Båda ger varandra, men kunskap finns omkring oss och det är lätt att samla in den som behövs för stunden. Förståelse är däremot en intern process som kräver betydligt mer än ett Internet-abonnemang och förmågan att söka på Google. Man måste veta mer än hur man mjölkar en ko för att kunna göra ost.

Undervisning är ju en annan av mina stötestenar. Den kan och bör förstås bedrivas på olika sätt, så därför oroas jag lite av vissa skolpolitiska profilers förkärlek till katedern. Särskilt då den genomförs på bekostnad av mer ”hands on”-undervisning. Här kan högre lärosäten också ta lärdom. Kunskap blir inte mer värd, bara för att den förmedlas via föreläsningar. Gladwell sammanfattar detta bra i citat nummer två.

Glad sommar, om den kommer nån gång…

”The key to good decision making is not knowledge. It is understanding. We are swimming in the former. We are desperately lacking in the latter.”

”We learn by example and by direct experience because there are real limits to the adequacy of verbal instruction.”

%d bloggare gillar detta: