Laglig läsning

Den nya skollagen beslutades av riksdagen den 22 juni 2010 och träder i kraft den 1 augusti 2010. Som en buffert behöver den dock inte tillämpas på utbildningar förrän från och med den 1 juli 2011.

Jag läser just nu ett kapitel i taget av nämnda lag och försöker samla de paragrafer som på ett eller annat sätt rör förskolans verksamhet, allmänt eller specifikt. Syftet är att försöka skapa en översikt för mig själv att ha som underlag inför diskussioner om verksamheten med mina lokala skolpolitiker, både via lokalpressens insändar- och debattsidor, men även på deras bloggar m.m. Antagligen kan det vara ett nyttigt dokument att trycka upp i chefens nylle också.

Jag har också en tanke bakom syftet. Jag vill försöka synliggöra en prioritetsordning i de styrdokument som finns att ta hänsyn till i vår vardag. Jag ser skollagen som det allra första steget – basen – i denna prioritetsordning. Detta för att öka min säkerhet som förskollärare i min strävan efter att mina ageranden – utan några tveksamheter – sker i enlighet med rådande lag m.m. Därtill att detta är att förstås som min absoluta skyldighet gentemot de barn som är inskrivna i förskolan, deras föräldrar, vår regering, vårt samhälle.

Hur närvarande är skollagen i din vardag?

%d bloggare gillar detta: